Dentyści i pacjenci razem dla zdrowia jamy ustnej (Deklaracja)

Aktualności

Dentyści i pacjenci razem dla zdrowia jamy ustnej (PODPISZ DEKLARACJĘ)

My niżej podpisani (…), w pełni zgadzamy się, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej. Rozumiemy także, iż zaniedbanie w tym zakresie może grozić poważnymi konsekwencjami dla zdrowia i życia… – w ten sposób zaczyna się Porozumienie Lekarzy i Pacjentów dla Zdrowia Jamy Ustnej, dostępne do podpisu w serwisie www.petycjeonline.com. Inicjatorami akcji są: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS) oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Projekt wsparli już liderzy największych organizacji pacjenckich w kraju.

Dentyści i pacjenci razem dla zdrowia jamy ustnej

Porozumienie jest kolejnym etapem współpracy PTS z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Przypomnijmy, że pierwszym było spotkanie online w ramach wirtualnych targów stomatologicznych CEDE, w którym wzięli udział eksperci PTS: prof. Marzena Dominiak i prof. Tomasz Konopka oraz liderzy największych organizacji pacjenckich: Igor Grzesiak (Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej), Urszula Jaworska (Fundacja Urszuli Jaworskiej), Anna Śliwińska (Polskie Stowarzyszenie Diabtetyków), Aleksandra Rudnicka (Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych) oraz Stanisław Maćkowiak (Polska Federacja Pacjentów). Zapis spotkania można obejrzeć w Audytorim VDE by CEDE na www.vcede.pl.

– Nasza współpraca to ważny krok w procesie budowania świadomości stomatologicznej Polaków. Wierzymy, że spotkanie online, to początek naszych działań. Chcemy przekazywać wiedzę nie tylko liderom organizacji pacjenckich, ale wszystkim ich członkom. Wiedzę, nie tylko bardzo ogólną, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, że piękny uśmiech to przede wszystkim zdrowy uśmiech. Pacjenci cierpiący na choroby przewlekłe, to często osoby bardzo świadome medycznie, rozumiejące zależności pomiędzy poszczególnymi częściami organizmu. Wiemy jednak, że dla wielu korelacje pomiędzy stanem zdrowia jamy ustnej, a innymi chorobami, to wciąż zaskoczenie – podkreśla prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS.

Szefowa PTS zachęca, aby uważnie wczytać się w treść Porozumienia. Określa ono zarówno zobowiązania sygnatariuszy, jak i postulaty skierowane do władz.

– Zdrowie jamy ustnej musi być priorytetem systemu opieki stomatologicznej, a nie zbędnym kołem u wozu. Na najwyższych szczeblach władzy nie może być przekonania, że pacjenci i tak się wyleczą w gabinetach prywatnych, a swoją wiedzę zbudują w google’ach. Pacjentom, ale i lekarzom wielu specjalności, potrzebna jest wiedza oparta na faktach. Potrzebujemy też wsparcia w budowaniu przekonania o nierozerwalności medycyny i stomatologii – dodaje prof. Dominiak.

W Porozumieniu znalazły się m.in. postulaty o: regularne podejmowanie działań edukacyjnych oraz promocyjnych w zakresie zdrowia jamy ustnej, w porozumieniu z profesjonalistami oraz pacjentami, stworzenie systemu edukacji pacjentów, szczególnie tych, którzy zmagają się z chorobami przewlekłymi lub są w tzw. grupach ryzyka oraz udostępnienie czasu w mediach publicznych na projekty edukacyjne/kampanie zwiększające świadomość społeczną w zakresie zdrowia jamy ustnej.

– Porozumienie może podpisać każdy, niezależnie od przynależności do organizacji pacjenckiej. Instytut z radością będzie wspierał ten projekt. Faktycznie do tej pory, nigdy nie koncentrowaliśmy uwagi na problemach związanych ze zdrowiem jamy ustnej. Z pewnością niewielu pacjentów jest świadomych, że choroby jamy ustnej mogą przyczyniać się do powstawania lub rozwoju chorób ogólnych, utrudniać leczenie specjalistyczne czy powodować dyskomfort w życiu prywatnym i zawodowym. Debata z udziałem liderów organizacji pacjenckich – w co aż trudno uwierzyć – była tego dowodem. Czas to zmienić – mówi Igor Grzesiak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Debata „Zdrowie zaczyna się w jamie ustnej” dostępna jest do obejrzenia w Audytorium wirtualnej wystawy stomatologicznej CEDE, czyli Virtual Dental Exhibition by CEDE. Do odtworzenia zapisu wymagane jest urządzenie z dostępem do internetu oraz prosta rejestracja.