Dla kogo Godności i Odznaki PTS? – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Dla kogo Godności i Odznaki PTS?

Dla kogo Godności i Odznaki PTS?

Godności Honorowe oraz Złote i Srebrne Honorowe Odznaki PTS, to najwyższe odznaczenia i wyróżnienia jakie mogą być przyznane przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Do tej pory otrzymało je 89 osób. – W najbliższych latach będziemy wyróżniać osoby, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju naszej organizacji oraz polskiej stomatologii – zapowiada prof. Marzena Dominiak, Prezydent PTS.

Ostatnim wyróżnieniem (kwiecień 2018) nadanym przez PTS był Medal Za Zasługi Dla Stomatologii Polskiej. Decyzją ZG PTS otrzymała go Ałła Szuster, która przez 46 lat pomagała w organizacji i administracji pracy Oddziału PTS w Białymstoku. O wyróżnienie wnioskowały władze Oddziału.

– Niezależnie od stopnia przyznawanej Odznaki czy Godności chcemy, aby było to wyjątkowe wyróżnienie, takie, które pozwala czuć dumę z przynależności do społeczności PTS. W środowisku stomatologicznym jest wiele osób, które zasługują na taki gest, z pewnością liczba wyróżnionych wkrótce się powiększy – zapowiada prof. Marzena Dominiak.

Według statystyk, od 2014 r. wręczono 8 Godności Członka Honorowego PTS, 14 Godności Bene Meritus PTS, 7 Medali Za Zasługi dla Stomatologii Polskiej oraz przyznano 19 Złotych Odznak i 42 Srebrne.

Honorowe Godności PTS

Godność Członka Honorowego, będąca najwyższym wyróżnieniem Towarzystwa, może być nadana osobie fizycznej za wybitne i wyjątkowe zasługi dla Towarzystwa i dla rozwoju nauk stomatologicznych.

Bene Meritus – zasłużony dla PTS, to godność nadawana członkom PTS za przynajmniej 15- letnią pracę w organach PTS, której efekty wpłynęły korzystnie na realizację statutowych celów Towarzystwa, a w szczególności w zakresie działalności szkoleniowej i naukowej, a także organizacyjnej na szczeblu Zarządu Głównego, oddziału lub sekcji.

Honorowa Godność Członka Korespondenta PTS – zarezerwowana dla lekarzy z innych krajów niż Polska, przyznawana za zasługi w rozwoju i pogłębianiu współpracy z PTS właściwego towarzystwa lub innej jednostki we własnym kraju, popularyzację osiągnięć polskiej stomatologii za granicą oraz czynny udział w życiu PTS.

Godność Honorowego Prezydenta PTS może otrzymać ustępujący Prezydent Towarzystwa. O przyznaniu godności decyduje głosowanie Plenum Zarządu Głównego PTS.

Medal Za Zasługi Dla Stomatologii Polskiej mogą otrzymać osoby fizyczne lub osoby prawne, które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju stomatologii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Złote i Srebrne Odznaki Honorowe

Według statutu, Srebrną Odznakę Honorową może otrzymać członek Towarzystwa, który przynajmniej przez 4 lata pełnił funkcje w organach PTS, na szczeblu koła, oddziału, sekcji lub Zarządu Głównego. Dodatkowo, powinien wykazywać inicjatywę i sumienność w pracy, a także wydatnie przyczyniać  się do rozwoju Towarzystwa i jego osiągnięć przez konsekwentny i trwały udział w realizacji celów PTS.

Złota Odznaka Honorowa to nagroda za przynajmniej 8-letnie pełnienie funkcji w ogniwach organizacyjnych PTS (co najmniej w zarządzie, oddziale lub sekcji) i wykazanie się konkretnymi osiągnięciami w realizacji programowych lub organizacyjnych zadań PTS. Odznakę mogą otrzymać wyłącznie Ci, którzy skutecznie przyczyniają się do rozwoju nauki lub lecznictwa społecznego, wprowadzają nowe, ulepszone i unowocześnione metody postępowania lekarskiego oraz popularyzują osiągnięcia stomatologii.