PTS otwiera się na nowych członków. Kto może nim teraz zostać?

Aktualności

PTS otwiera się na nowych członków

PTS otwiera się na nowych członków

Nowy Statut Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego istotnie rozszerza krąg potencjalnych członków organizacji. – Dokument jest fundamentem przyszłej współpracy m.in. z higienistkami, asystentkami lub przedstawicielami biznesu – podkreśla prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS.

Zgodnie z nowym Statutem PTS, który został jednomyślnie przegłosowany na ostatnim Walnym Zebraniu Delegatów, Członkowie PTS dzielą się od teraz na zwyczajnych i wspierających. O ile bez zmian pozostaje status tych pierwszych, to pojęcie członka wspierającego, w dokumencie pojawia się po raz pierwszy.

Czytaj także: 

“Czasopismo stomatologiczne” z nowym redaktorem naczelnym

Baza Dobrej Edukacji PTS – wiedza blisko Ciebie

– Członkiem zwyczajnym może być lekarz dentysta lub lekarz innej specjalności, uznający cele PTS, zobowiązujący się przestrzegać jego statutu i pragnący wnieść swój wkład pracy w rozwój PTS. Członkiem wspierającym może natomiast zostać dyplomowana pielęgniarka, dyplomowana higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, student, każda osoba fizyczna, która posiada wykształcenie akademickie, osoba prawna, uznające cele PTS, zobowiązujące się przestrzegać jego statutu i pragnące wnieść swój wkład pracy w rozwój PTS – czytamy w Statucie.

ZOSTAŃ CZŁONKIEM PTS

 

Przyjęcie w poczet członków PTS następuje po złożeniu i pozytywnym zweryfikowaniu deklaracji członkowskiej. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków PTS, aplikujący na członka PTS ma prawo wniesienia odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Wysokość składki dla członka wspierającego jest taka sama jak dla członka zwyczajnego i wynosi 200 złotych rocznie.

Wiedza musi być aktualizowana– Od początku realizowania projektu #PTSodnowa słowo współpraca odmieniamy przez wszystkie przypadki, ponieważ jesteśmy przekonani, że praca zespołowa jest kluczem do rozwoju polskiej stomatologii. Razem łatwiej realizować ciekawe projekty, kampanie, akcje społeczne. Było wiele dyskusji i wyrażonych obaw, czy otwarcie się na nowych członków to dobry ruch, ale ostateczne brzmienie tej części Statutu rozwiało wszelkie wątpliwości – komentuje prof. Marzena Dominiak.

Nie tylko Statut

Warto przypomnieć w tym miejscu, że decyzją Zarządu Głównego – od tego roku – każdy absolwent studiów stomatologicznych może automatycznie stać się członkiem PTS na okres 1 roku (2 lat dla członków PTSS), nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Czytaj więcej tutaj. Kilka miesięcy temu PTS zawiązał współpracę z Polskim Towarzystwem Studentów Stomatologii, dzięki której transfer młodych członków do towarzystwa jest łatwiejszy.

Czytaj również: Z PTSS łatwiej do PTS