Aktualności

PTS otwiera się na nowych członków

PTS otwiera się na nowych członków

Nowy Statut Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego istotnie rozszerza krąg potencjalnych członków organizacji. – Dokument jest fundamentem przyszłej współpracy m.in. z higienistkami, asystentkami lub przedstawicielami biznesu – podkreśla prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS.

Zgodnie z nowym Statutem PTS, który został jednomyślnie przegłosowany na ostatnim Walnym Zebraniu Delegatów, Członkowie PTS dzielą się od teraz na zwyczajnych i wspierających. O ile bez zmian pozostaje status tych pierwszych, to pojęcie członka wspierającego, w dokumencie pojawia się po raz pierwszy.

Czytaj także: 

“Czasopismo stomatologiczne” z nowym redaktorem naczelnym

Baza Dobrej Edukacji PTS – wiedza blisko Ciebie

– Członkiem zwyczajnym może być lekarz dentysta lub lekarz innej specjalności, uznający cele PTS, zobowiązujący się przestrzegać jego statutu i pragnący wnieść swój wkład pracy w rozwój PTS. Członkiem wspierającym może natomiast zostać dyplomowana pielęgniarka, dyplomowana higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, student, każda osoba fizyczna, która posiada wykształcenie akademickie, osoba prawna, uznające cele PTS, zobowiązujące się przestrzegać jego statutu i pragnące wnieść swój wkład pracy w rozwój PTS – czytamy w Statucie.

ZOSTAŃ CZŁONKIEM PTS

 

Przyjęcie w poczet członków PTS następuje po złożeniu i pozytywnym zweryfikowaniu deklaracji członkowskiej. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków PTS, aplikujący na członka PTS ma prawo wniesienia odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Wysokość składki dla członka wspierającego jest taka sama jak dla członka zwyczajnego i wynosi 200 złotych rocznie.

Wiedza musi być aktualizowana– Od początku realizowania projektu #PTSodnowa słowo współpraca odmieniamy przez wszystkie przypadki, ponieważ jesteśmy przekonani, że praca zespołowa jest kluczem do rozwoju polskiej stomatologii. Razem łatwiej realizować ciekawe projekty, kampanie, akcje społeczne. Było wiele dyskusji i wyrażonych obaw, czy otwarcie się na nowych członków to dobry ruch, ale ostateczne brzmienie tej części Statutu rozwiało wszelkie wątpliwości – komentuje prof. Marzena Dominiak.

Nie tylko Statut

Warto przypomnieć w tym miejscu, że decyzją Zarządu Głównego – od tego roku – każdy absolwent studiów stomatologicznych może automatycznie stać się członkiem PTS na okres 1 roku (2 lat dla członków PTSS), nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Czytaj więcej tutaj. Kilka miesięcy temu PTS zawiązał współpracę z Polskim Towarzystwem Studentów Stomatologii, dzięki której transfer młodych członków do towarzystwa jest łatwiejszy.

Czytaj również: Z PTSS łatwiej do PTS