Statut PTS – czas na zmiany – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Statut PTS – czas na zmiany

Statut PTS – czas na zmiany

Dobiegają końca prace nad aktualizacją statutu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Konsultacje projektu zawierającego szereg zmian zakończą się 6 września. Głosowanie nad statutem odbędzie się 22 września, podczas Walnego Posiedzenia Delegatów w Poznaniu.

Poniżej przedstawiamy pełną wersję projektu nowego statutu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Jak podkreślają jego autorzy, aktualizację statutu wymusza rzeczywistość prawna, a nowa wersja ma wspomóc nowoczesny rozwój PTS.

Bieżąca treść dokumentu jest wynikiem wielomiesięcznej dyskusji z członkami organizacji, ale w dalszym ciągu można zgłaszać do niego uwagi. Do 3 września członkowie PTS mogą zadawać pytania, zgłaszać wątpliwości lub proponować zmiany na adres lucyna.jasinska@pts.net.pl. Odpowiedzi należy spodziewać się do 6 września.

Proponowana wersja statutu będzie opublikowana na stronie internetowej PTS do Walnego Posiedzenia Delegatów. Projekt będzie głosowany jako cały dokument.

PROJEKT STATUTU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO

Regulamin przyznawania Medali, Odznaczeń oraz Godności Honorowych w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym

Regulamin wyborów w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym