Prof. Renata Górska odznaczona medalem „Gloria Medicinae” – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Prof. Renata Górska odznaczona medalem „Gloria Medicinae”

Prof. Renata Górska – wieloletnia członkini Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – została odznaczona medalem „Gloria Medicinae” przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Lekarskie.

Uroczystość wręczenia medali odbyła się pod koniec października w Zamku Królewskim w Warszawie. Patronatem objęła ją Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda.

Medal „Gloria Medicinae” został ustanowiony w 1990 r. z inicjatywy prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego. Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Polskie Towarzystwo Lekarskie „za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”. Autorem medalu – z wizerunkiem Józefa Strusia, najsłynniejszego lekarza Europy połowy XVI wieku oraz z dewizą „Floreat Res Medica” – jest Edward Gorol.

Co roku medal otrzymuje jedynie 10 lekarzy wybieranych przez 40-osobową kapitułę. W minionym roku z powodu obostrzeń nie zorganizowano gali PTL, więc w tym roku medale odebrało 20 lekarzy – za 2019 i za 2020 r.

W zaszczytnym gronie nagrodzonych znalazła się prof. Renata Górska – wieloletnia członkini Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, wiceprezes i prezes warszawskiego oddziału PTS-u, nagrodzona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Prof. Renata Górska przez wiele lat kierowała Zakładem Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainteresowania naukowe Pani Profesor koncentrują się wokół zagadnień immunologicznych związanych z etiopatogenezą chorób błony śluzowej i przyzębia oraz wpływu chorób przyzębia na zdrowie ogólne pacjenta (m.in. choroba niedokrwienna serca, poród przedwczesny, cukrzyca). Posiada w swoim dorobku 380 prac wydrukowanych w kraju i za granicą, w tym 167 oryginalnych prac badawczych, 75 poglądowych, 19 zagranicznych oraz 159 doniesień zjazdowych opublikowanych w języku polskim i angielskim. Jest autorem lub współautorem 40 rozdziałów w książkach i 32 w trzech monografiach. Realizowała liczne granty naukowe, była promotorem 12 rozpraw doktorskich oraz opiekunem 2 przewodów habilitacyjnych.

W imieniu całego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego składamy serdeczne gratulacje!