Nowy szef śląskiego oddziału PTS

Z Oddziałów

Nowy szef śląskiego oddziału PTS

Nowy szef śląskiego oddziału PTS

Dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec został wybrany szefem śląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Nowy szef śląskiego oddziału PTSDr hab. n. med. Tadeusz Morawiec jest specjalistą chirurgii stomatologicznej. Prowadzi wykłady w kraju i za granicą z zakresu implantologii – regeneracji tkanki kostnej implantoprotetyki. Jest członkiem Akademii Piezosurgery (bezpieczna chirurgia kostna) w Genui. Od 2009 r. pełni funkcję kierowniczą Zakładu Chirurgii Stomatologicznej I Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej i Stomatologii w Katowicach. Jest także konsultantem wojewódzkim z zakresu chirurgii stomatologicznej.

Doc. Tadeusz Morawiec zastąpił na stanowisku dr hab. n.med. Lidię Postek-Stefańską, która kierowała oddziałem 8 lat. Kontrkandydatem, zresztą bardzo mocnym, doc. Morawca była dr n. med. Halina Borgiel Marek. O zwycięstwie zadecydowała różnica 5 głosów. Dziękujemy za piękną rywalizację.