Zmiany w KRS. PTS oficjalnie z siedzibą we Wrocławiu.

Aktualności

Zmiany w KRS

Zmiany w KRS

29 listopada br. zostały dokonane zmiany we wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym dla Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie nowy adres Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego to: Wrocław (50-425), ul. Krakowska 26. Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców.

W KRS zaktualizowane i rozbudowane zostały cele statutowe PTS. Należą do nich:

– rozwijanie wiedzy medycznej w zakresie dyscyplin stomatologicznych i szerzenie zdobyczy nauki wśród ogółu lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia z zakresu stomatologii,

– inicjowanie nowych problemów medycznych, również o charakterze interdyscyplinarnym,

– podnoszenie poziomu zawodowego lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia z zakresu stomatologii przez ich kształcenie i doskonalenie w zakresie stomatologii,

– kształtowanie postaw społecznej etyki zawodowej środowiska medycznego,

– udział w organizowaniu opieki medycznej w szczególności stomatologicznej,

– popularyzacja wiedzy medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia stomatologicznego,

– współdziałanie z samorządem lekarskim,

– współdziałanie z innymi organizacjami i przedsiębiorcami w sprawach dotyczących lekarzy dentystów i innych pracowników ochrony zdrowia z zakresu stomatologii w kraju i zagranicą,

– działalność naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu,

– opiniowanie projektów, inicjowanie programów, rozwiązań prawnych w zakresie opieki medycznej, w szczególności stomatologicznej.

Przypomnijmy, że aktualne brzmienie statutu PTS zostało jednogłośnie uchwalone podczas Walnego Zebrania Delegatów PTS 22 września 2018 r.  Czytaj więcej tutaj.

Decyzją Sądu zmieniono adresy siedzib Oddziałów w Opolu oraz Bydgoszczy.