PTS Zamość po wyborach. Kobiety górą!

Z Oddziałów

PTS Zamość po wyborach

PTS Zamość po wyborach

Lek. stom. Danuta Marcyniuk po raz drugi z rzędu wygrała wybory do władz zamojskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Walne Zebranie Oddziału odbyło się 30 listopada 2018 r. Skład Zarządu uzupełniają: Teresa Jabłońska (zastępca przewodniczącego, skarbnik), Anna Kowalczyk-Martyna (zastępca skarbnika), Ewa Zumska (sekretarz), Ewa Bilińska (zastępca sekretarza). Członkami zarządami zostali: Małgorzata Barczuk-Rycyk, Karolina Kuśmierz oraz Joanna Szewczuk. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Joannę Klimczuk. Wspierać będą ją Sylwia Wojciechowska oraz Beata Bełz. Pracami Sądu Koleżeńskiego będą kierować: Anna Szewczuk-Smyk (przewodnicząca) oraz Joanna Czechońska i Magdalena Radzik (członkowie).

BAZA DOBREJ EDUKACJI – ZOBACZ SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ ODDZIAŁY PTS