Polscy dentyści w czasie COVID-19 - wyniki badania

COVID-19

Polscy dentyści w czasie COVID-19 – wyniki badania

W międzynarodowej bazie MDPI ukazała się praca, która powstała na bazie ankiety przeprowadzonej wśród polskich lekarzy dentystów. Dowiadujemy się z niej, że aż 71 proc. ankietowanych zdecydowało się na zawieszenie praktyki klinicznej w kulminacyjnej fazie COVID-19 i rządowego lockdown’u. Praca powstała przy współpracy z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym. 

Autorami pracy pt. „The Attitudes and Professional Approaches of Dental Practitioners during the COVID-19 Outbreak in Poland: A Cross-Sectional Survey” są: dr Monika Tysiąc-Miśta oraz dr Arkadiusz Dziedzic, reprezentujący Śląski Uniwersytet Medyczny.

Kompleksowe, przekrojowe badanie przeprowadzono między 6 a 16 kwietnia 2020 r. wśród 875 polskich lekarzy dentystów. Celem badań była ocena postaw dentystów i zawodowego podejścia do pandemii COVID-19.

Cała praca dostępna jest tutaj.