Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska: mamy wiele pomysłów – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Opinie

Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska: mamy wiele pomysłów

Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska: mamy wiele pomysłów

Z prof. Ingrid Różyło-Kalinowską, prezydent elekt Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej i wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, rozmawia Jerzy Jakubowicz.

W grudniu 2017 r. odbyło się w Krakowie walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

– Na zebraniu tym na czteroletnią kadencję 2018-2020 zostały wybrane władze towarzystwa. Prezydent PTS została prof. Marzena Dominiak, chirurg stomatologiczny z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a 10 stycznia 2018 r. na posiedzeniu we Wrocławiu ukonstytuował się Zarząd Główny. Wiceprezydentami zostali prof. Ingrid Różyło-Kalinowska, prof. Tomasz Konopka i Wojciech Bednarz.

Obecność Pani Profesor w zarządzie jest wielkim wyróżnieniem dla całego lubelskiego środowiska lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

– Też tak to odbieram, bo jestem lekarzem medycyny, radiologiem, a jednocześnie jedynym członkiem nowo wybranego zarządu PTS z naszego regionu. Funkcję sekretarza generalnego powierzono Annie Lelli, która jest zarazem zastępcą sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej a skarbnikiem generalnym PTS został prof. Tomasz Gedrange. W swoim pierwszym wystąpieniu prof. Marzena Dominiak powiedziała, że zarząd będzie dążył, aby PTS miało silną centralę oraz równie mocne oddziały, a ich praca powinna być w pełni koordynowana.

Na styczniowym posiedzeniu zarządu zapadły też inne istotne uchwały.

– Na tym posiedzeniu utworzono także w ramach ZG PTS Akademię Wiedzy i Praktyki, składającą się z trzech komitetów – Komitetu Nauki, Komitetu Edukacyjnego i Komitetu ds. Praktyki Zawodowej. Przewodniczącą tego ostatniego zostałam ja. Do zadań tego komitetu będzie należała współpraca z izbami lekarskimi. Na wspólnym spotkaniu w styczniu br. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy NIL a PTS. Omawialiśmy też sprawy szkoleń i certyfikowania stosowania laserów w stomatologii oraz tomografów stożkowych CBCT. Pierwszym wspólnym działaniem NIL i PTS jest ogólnopolska kampania wspierająca obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej 20 marca 2018 r. pt. „Polska mówi aaa”. Jej nazwa to najprostsze nawiązanie do tegorocznego hasła Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej – „Say Ahh. Think mouth, think health”, wymyślonego przez Światową Federację Dentystyczną FDI. W ramach kampanii jest kładziony nacisk na podkreślenie znaczenia profilaktyki zdrowia jamy ustnej, inspirację lekarzy dentystów, higienistek, pedagogów, przedstawicieli władz samorządowych oraz wielu innych do podejmowania inicjatyw promujących konieczność dbania o zęby oraz wspieranie małych i dużych projektów podejmowanych w naszym kraju w tym zakresie. Przed nami wiele wyzwań, a o działaniach będzie można przeczytać nie tylko na nowej stronie internetowej towarzystwa, ale także w mediach społecznościowych, gdyż zarówno zarząd, jak i Oddział Lubelski PTS, są bardzo aktywne na Facebooku.

Od lewej wiceprezydent PTS prof. Ingrid Różyło-Kalinowska, prezydent PTS prof. Marzena Dominiak

źródło: www.medicus.lublin.pl