Tomografia stożkowa – mamy dwa zaproszenia na kurs!

Aktualności

Tomografia stożkowa – mamy dwa zaproszenia na kurs!

Tomografia stożkowa w praktyce kurs

Tomografia stożkowa – mamy dwa zaproszenia na kurs!

W dniach 20-21 maja br., w Lublinie odbędzie się kurs „Tomografia stożkowa w praktyce” autorstwa prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowskiej (Uniwersytet Medyczny  w Lublinie) oraz dr hab. n. med. Tomasza Kulczyka (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu). Na wydarzenie zapraszamy wszystkich, a dla dwóch członków PTS mamy niespodziankę – bezpłatny udział.

Celem kursu jest przedstawienie aktualnych informacji dotyczących zastosowania tomografii stożkowej w praktyce stomatologicznej. W wykładach zostaną omówione kolejno podstawy techniczne tomografii stożkowej, jej zalety i wady, np. artefakty. Nie może zabraknąć miejsca na prezentację anatomii radiologicznej przekrojów CBCT jako podstawy, gdyż bez dogłębnej znajomości obrazów prawidłowych struktur anatomicznych nie ma możliwości prawidłowego wykrywania zmian patologicznych. We wstępie do interpretacji CBCT zostanie przedstawione systematycznej podejście do oceniania badań z punktu widzenia radiologa ze zwróceniem szczególnej uwagi na ogólne objawy radiologiczne, które składają się następnie na obrazy poszczególnych jednostek chorobowych. Zgodnie z wytycznymi międzynarodowych gremiów zostaną przedstawione możliwości zastosowania tomografii stożkowej w praktyce stomatologicznej, kolejno w implantologii stomatologicznej, endodoncji, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej, diagnostyce stawów skroniowo-żuchwowych, periodontologii. Zostaną omówione tez inne zastosowania CBCT.

Tomografia stożkowa w praktyce stomatologicznej

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska Uniwersytet Medyczny  w Lublinie

dr hab. n. med. Tomasz Kulczyk Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

kurs trwa 15 godzin/2 dni

Koszt kursu: 650 zł

Zgłoszenia na kurs na załączonym formularzu proszę przesłać na adres: agata.wlodarczyk1@umlub.pl

Formularz zgłoszenia na kurs

Pełna treść informacji: https://www.umlub.pl/oferta-edukacyjna/osrodek-ksztalcenia-podyplomowego/ksztalcenie-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/

UWAGA UWAGA UWAGA!

W ramach porozumienia PTS z UM w Lublinie, mamy 2 miejsca nieodpłatne dla członków naszego towarzystwa. Osoby zainteresowane zgłoszeniem udziału w kursie, proszone są o wysłanie wypełnionej deklaracji zgłoszenia na adres biuro@pts.net.pl. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń i brak zaległości w opłaconych składkach członkowskich.

Program

Dzień 1

8.30-9.15. Tomografia stożkowa (CBCT) – podstawy, wady, zalety (1 godz.)prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

9.15-9.30 Przerwa

9.30-11.00 Anatomia radiologiczna przekrojów CBCT (2 godz.) prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
idr hab. n. med. Tomasz Kulczyk

11.00-11.30 Przerwa

11.30-13.00. Semiotyka radiologiczna – wstęp do interpretacji radiologicznej CBCT (2 godz.) prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

13.00-13.30. Przerwa

13.30-15.00. CBCT w implantologii (2 godz.) dr hab. n. med. Tomasz Kulczyk

Dzień 2

8.30-10.00. Rola CBCT w ortodoncji i chirurgii ortognatycznej (2 godz.) prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

10.00-10.30. Przerwa

10.30-12.00. Zastosowanie CBCT w endodoncji (2 godz.) dr hab. n. med. Tomasz Kulczyk

12.00-12.30. Przerwa

12.30-13.15. CBCT w diagnostyce ssż (1 godz.) prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

13.15-14.00. Inne zastosowania CBCT część 1. (1 godz.) prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

14.00-14.30. Przerwa

14.30-15.15. Inne zastosowania CBCT część 2. (1 godz.) dr hab. n. med. Tomasz Kulczyk

15.15.-16.00. Miejsce CBCT w diagnostyce periodontologicznej (1 godz.) dr hab. n. med. Tomasz Kulczyk

Tomografia stożkowa w praktyce kurs