Sekcja Profilaktyki i Promocji Zdrowia PTS – zarząd wybrany

Aktualności

Sekcja Profilaktyki i Promocji Zdrowia PTS – zarząd wybrany

Sekcja Profilaktyki i Promocji Zdrowia PTS – zarząd wybrany

15 marca we Wrocławiu wybrano Zarząd Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Przewodniczącą Sekcji wybrano mgr dypl. hig. stom. Katarzynę Ostrowską, doskonale znaną w środowisku higienistek i asystentek stomatologicznych m.in. z organizacji Ogólnopolskiego Zjazu Higienistek i Asystentek, który odbywa się w ramach Kongresu Unii Stomatologii Polskiej (CEDE). Funkcję wiceprzewodniczącej pełnić będzie Milena Delijewska, lekarz dentysta oraz prawnik specjalizujący się w prawie medycznym. Za finanse sekcji będzie odpowiadał duet: hig. Magdalena Michałowska – hig. Paulina Mintzberg-Wachowicz (zastępca), a bieżącymi pracami kierować będzie hig. Anna Makówka-Operacz (sekretarz) oraz hig. Magdalena Suszyńska (zastępca sekretarza). Członkami Zarządu sekcji zostały: hig. Katarzyna Kołodziej, hig. Paulina Staroń, hig. Anna Michalska oraz hig. Danuta Kaczmarska. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została hig. Olga Grabowska, a sekretarzem hig. Anna Szwankowska.

– Wybrany zarząd pozwala optymistycznie patrzeć na przyszłe działania sekcji. Będą nią kierować ambitne, pełne zapału osoby, które doskonale wiedzą, jakie zadania stawia przed nimi Polskie Towarzystwo Stomatologiczne – podkreśla prof. Marzena Dominiak.

Przypominamy, że warunkiem wstąpienia do sekcji jest złożona deklaracja członkowska (higienistki i asystentki mogą zostać Członkami Wspierającymi PTS) oraz opłacone wpisowe i roczna składka.

Zadaniem członków sekcji będzie przede wszystkim upowszechnianie wiedzy w zakresie zdrowia jamy ustnej. Promocja będzie realizowane poprzez programy profilaktyczne zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskiej Federacji Higieny Stomatologicznej (EDHF) czy Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Rolą Sekcji będzie również proponowanie i konsultowanie rozwiązań prawnych dotyczących kształcenia przed i podyplomowego higienistek i asystentek. Do sekcji będą mogli również należeć lekarze dentyści.