Sto lat Irlandzkiego Towarzystwa Stomatologicznego – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Sto lat Irlandzkiego Towarzystwa Stomatologicznego

Irlandzkie Towarzystwo Stomatologiczne (ang. Irish Dental Association, IDA), które podobnie jak PTS jest członkiem Światowej Federacji Dentystycznej (FDI), w maju 2023 roku obchodziło stulecie swojej działalności. Aby uczcić tę rocznicę, Towarzystwo przygotowało publikację opisującą dzieje tej najważniejszej organizacji reprezentującej środowisko lekarzy dentystów na Zielonej Wyspie. Autorzy książki zatytułowanej „A Centenary History”, historycy dr Eoin Kinsella i dr Frances Nolan, przybliżyli historię IDA, ale też naświetlili wpływ Towarzystwa na ewolucję zawodu lekarza dentysty w Irlandii i na arenie międzynarodowej.

Chociaż oficjalnie Towarzystwo zostało utworzone wkrótce po uzyskaniu przez Irlandię niepodległości, to początki IDA przypadają na ostatnią ćwierć XIX wieku. W 1887 roku w Dublinie utworzony został irlandzki oddział Brytyjskiego Towarzystwa Stomatologicznego (British Dental Association). W konsekwencji wojny z lat 1919–1921 Irlandia, po setkach lat zależności od Anglii, uzyskała niepodległość, a tamtejszy oddział BDA odłączył się – na polubownych warunkach – powołując do życia Irish Dental Association jako reprezentanta środowiska stomatologów w Wolnym Państwie Irlandzkim. 

W ciągu ostatniego stulecia IDA była liderem w wysiłkach na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych lekarzy dentystów, promowania zdrowia jamy ustnej i ochrony interesów członków organizacji. Jako wiodący głos stomatologów na Zielonej Wyspie, Towarzystwo było integralną częścią najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego prowadzonych w XX wieku, takich jak włączenie zdrowia jamy ustnej do krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych oraz fluoryzacja wody w Irlandii.

W ostatnim czasie Towarzystwo podejmowało aktywne działania na rzecz reformy systemu dokumentacji medycznej oraz dalszego podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowia jamy ustnej – także w kontekście zdrowia całego ustroju. Wydarzenia z ostatnich trzech lat, w których IDA była niekwestionowanym liderem we wsparciu lekarzy dentystów podczas pandemii COVID-19, wzmocniły jej znaczenie jako organizacji reprezentującej irlandzkich stomatologów.

Wśród tematów poruszonych w publikacji opisano związek Towarzystwa z World Dental Federation, który rozpoczął się wkrótce po utworzeniu IDA. W sierpniu 1948 roku Irlandzkie Towarzystwo Stomatologiczne gościło delegatów z 16 państw, którzy po raz pierwszy wzięli udział w dorocznej sesji FDI w Dublinie. Program naukowy tego wydarzenia obejmował dyskusje na temat wpływu diety podczas II wojny światowej na występowanie próchnicy oraz zmiany zachodzące w uzębieniu człowieka na przestrzeni życia – od młodości po starość.

Dwanaście lat później kongres Światowej Federacji Dentystycznej powrócił do stolicy Irlandii – z tej okazji do Dublina przybyło ponad 800 delegatów reprezentujących 26 krajów. Konferencja rozpoczęła się 19 czerwca 1960 roku uroczystym przyjęciem w hotelu Shelbourne, a sesja naukowa, otwarta we wtorek 21 czerwca, była poświęcona podstawowym zasadom protetyki stomatologicznej. Dodatkowo kongresowi FDI towarzyszyła konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele wojskowych służb stomatologicznych z kilku państw.

Gratulujemy jubileuszu Koleżankom i Kolegom z Irlandzkiego Towarzystwa Stomatologicznego i życzymy dalszych sukcesów w promowaniu zdrowia jamy ustnej i dbaniu o piękny uśmiech mieszkańców Irlandii, wśród których najliczniejszą mniejszość, ocenianą na ponad 120 000 osób, stanowią Polacy.