Supercrit – hydrofilowość przeszczepów (materiał Global D - Partnera WDI 2019)

Wiedza

Supercrit – hydrofilowość przeszczepów (materiał Global D – Partnera WDI 2019)

Supercrit – hydrofilowość przeszczepów (materiał Partnera WDI 2019)

Supercrit – hydrofilowość przeszczepów (materiał Partnera WDI 2019)W tradycyjnych metodach preparatyki tkanki kostnej wykorzystywane są odczynniki chemiczne mające na celu usunięcie wszystkich elementów komórkowych i inaktywację mikroorganizmów. W zależności od Banku Tkanek w różnych stężeniach i kombinacjach mogą być stosowane: ether, aceton, chloroform, nadtlenek wodoru i inne.

Ciecze, a w takiej postaci używane są wyżej wymienione substancje chemiczne, mniej skutecznie penetrują tkankę kostną w porównaniu do CO2 w stanie nadkrytycznym (o właściwościach gazu i cieczy), a bez dobrej penetracji tkanek znacznie trudniej jest o wydajne wymywanie fragmentów komórek, lipidów i białek, szczególnie z bardziej zwartych struktur kości – części kortykalnej lub bardzo dużych fragmentów np. całej główki kości udowej.

Przy zastosowaniu CO2 w stanie nadkrytycznym (technologii Supercrit®) nie jest konieczne użycie dodatkowych agresywnych zabiegów fizycznych (sonikacja, wirowanie, działanie strumieniem wody pod ciśnieniem) osłabiających strukturę kości, a często stosowanych w celu wypłukiwania lipidów lub rozpuszczalników. Pozostałości po procesie preparatyki kości mogą również obniżać hydrofilowość przeszczepu.

Trzeba podkreślić, że pozostałości lipidów stanowią niepożądaną frakcję masy gotowego przeszczepu. Konsekwencją jest obniżenie hydrofilowości (zwilżalności), która hamuje oddziaływanie komórek z przeszczepem [1] i jego późniejszą osteointegrację i unaczynienie.

Należy uznać, że eliminacja tłuszczu poprzez dokładne oczyszczanie sieci beleczek kości jest podstawą wszystkich kolejnych etapów i stanowi zasadniczy warunek wstępny oczekiwanego przez chirurga procesu osteointegracji. Eliminacja lipidów metodą Supercrit®z tkanki kostnej do zaledwie 0,1-0,6% gwarantuje znakomitą zwilżalność przeszczepu, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo skuteczności zabiegu regeneracji kości.

Efekty zastosowania technologii Supercrit® można obejrzeć na filmie dostępnym na stronie: www.przeszczepykostne.pl

Poniższe zdjęcie ilustruje różnice pomiędzy granulatem allogenicznej kości przygotowanej z wykorzystaniem technologii Supercrit® (po prawej stronie) i ksenograftu przygotowanego innymi metodami (po lewej stronie), które zwilżono krwią. Różnica w hydrofilowości jest znacząca [2]. Przeszczep BIOBank został kompletnie zwilżony krwią.

Supercrit – hydrofilowość przeszczepów (materiał Partnera WDI 2019)

Materiał firmy Global D – Złotego Partnera Wrocławskich Dni Implantologii 2019

Czytaj także:

WDI 2019 – edukacja, ale i wystawa

WDI 2019 – implantoprotetyk nie może chcieć więcej

WDI 2019: zniżka dla członków PTS

WDI 2019: dlaczego będą wyjątkowe?

WDI wracają i chcą inspirować do poszukiwania własnych dróg leczenia