Journal of Stomatology - redaktor naczelna o zmianach

Wiedza

Journal of Stomatology – redaktor naczelna o zmianach

W "Journal of Stomatology" o dezynfekcji powietrza i powierzchni

Zmiany zachodzące w redakcji Journal of Stomatology, czasopisma wydawanego przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne omawia prof. Ingrid Różyło-Kalinowska (na zdjęciu), redaktor naczelna tytułu. 

Prof. dr hab. Ingrid Różyło-KalinowskaW “Journal of Stomatology” wiele zmian – oprócz redaktora naczelnego, od stycznia 2019 r. aktywnie działają nowi redaktorzy działów (Section Editors), powołana została także nowa Rada Naukowa, w niemal połowie składająca się z członków zagranicznych. Zarząd Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego podjął też w 2018 r. decyzję o zmianie wydawcy „Journal of Stomatology” na Wydawnictwo Termedia. W ślad za tym odświeżona została strona internetowa czasopisma, a nadsyłane prace trafiają do nowego, czytelnego systemu edytorskiego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu prof. Tomasza Konopki jako Redaktora Wiodącego czasopism wydawanych przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, w I półroczu 2019 r. zostały zakończone prace nad numerami Journal of Stomatology z 2018 r. Do końca sierpnia br. ukazały się natomiast 3 numery czasopisma, które jest obecnie 2-miesięcznikiem, aktualnie trwają prace redakcyjne nad przygotowaniem do druku numeru 4. (lipiec-sierpień). 31 lipca br. została opublikowana nowa lista rankingowa czasopism z punktacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i należy podkreślić, że Journal of Stomatology otrzymał 20 punktów, tym samym znalazł się w wąskim gronie 4 polskich czasopism o tematyce stomatologicznej umieszczonych na tej liście. Warto podkreślić, że 3 nich to periodyki związane z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym. Aktualnie “Journal of Stomatology” jest publikowany w wersji on-line w formule free access, nie są pobierane opłaty za druk. Bardzo dziękuję za pracę Section Editors, nowej Radzie Naukowej, recenzentom, zespołowi redakcyjnemu Termedii, gdyż bez ich wytężonej pracy nie moglibyśmy zapewnić ciągłości wydawania Journal of Stomatology. Zachęcam pracowników naukowych do nadsyłania prac do „JoS”, motywowania swoich młodszych współpracowników do przygotowywania prac oraz cytowania prac już opublikowanych.

Czytaj “JoS” tutaj

Czytaj także:

Journal of Stomatology – nowy edytorial dla autorów

„JoS” 2/2019 już jest!

„JoS”: pierwsze wydanie z nową radą naukową