„JoS”: pierwsze wydanie z nową radą naukową - czytaj online

Wiedza

„JoS”: pierwsze wydanie z nową radą naukową

Zachęcamy do lektury kolejnego wydania „Journal of Stomatology” (1/2019), który jest jednocześnie pierwszym numerem przygotowanym przez nową radę naukową, kierowaną przez prof. Ingrid Różyło-Kalinowską. W numerze znalazły się m.in. wytyczne PTS, PLTR i PTO odnośnie wykonywania MR u pacjentów ortodontycznych.

Na łamach Journal of Stomatology 1/2019 znajdą Państwo m.in. :

Magnetic resonance imaging in orthodontic patients. Guidelines of the Polish Orthodontic Society (PTO), the Polish Medical Radiological Society (PLTR), and the Polish Dental Association (PTS) (Ingrid Różyło-Kalinowska, Beata Walawska, Agnieszka Predko-Engel, Elżbieta Jurkiewicz, Andrzej Urbanik)

Impact of splinting characteristics on maxillary central incisor after replantation – assessed with the finite element method (Emil Korporowicz, Rafał Drobnicki, Tomasz Lekszycki, Dorota Olczak-Kowalczyk)

Evaluation of keratinised gingival fibroblast proliferation after Protefix® gel application, in the aspect of wound healing in elderly patients (Barbara Sterczała, Julita Kulbacka, Jolanta Saczko, Marzena Dominiak)

The influence of selected factors on the efficacy and duration of treatment of disk displacement in the temporomandibular joint by occlusal repositioning splint (Jolanta Kostrzewa-Janicka, Piotr Jurkowski, Monika Wojda, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska)

CAŁE WYDANIE CZYTAJ TUTAJ

Czytaj także:

„Czasopismo Stomatologiczne” z nowym redaktorem naczelnym

Standardy racjonalnej antybiotykoterapii w “JoS”

“JoS”: wady wymowy a wady zgryzu – nowe badania

Journal of Stomatology – nowy edytorial dla autorów

Czasopismo Stomatologiczne (Journal of Stomatology) jest naukowym dwumiesięcznikiem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Są w nim publikowane recenzowane, polskie i zagraniczne prace ze wszystkich specjalności stomatologicznych oraz medycznych, a także z pokrewnych dziedzin nauki. Redakcja przygotowując artykuł do druku stosuje ujednolicone zasady obowiązujące dla czasopism biomedycznych, opracowane przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych http://www.icmje.org/ .  Redakcja Journal of Stomatology stosuje się do wytycznych COPE (Commitee on Publication Ethics) w odniesieniu do etyki publikacyjnej i nierzetelności naukowej co zawarto w osobnym stanowisku Redakcji dostępnym na stronie www.jstoma.com. W badaniach klinicznych Journal of Stomatology zaleca stosowanie wytycznych CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials). Do druku mogą być zaakceptowane następujące formy publikacji: oryginalne prace badawcze i kliniczne (Original article), artykuły przeglądowe (Review article), opisy przypadków i technik zabiegowych (Case report),  doniesienia wstępne (Short communications), listy do redakcji (Letter/Corespondence). W przypadku listów dotyczących opublikowanych prac powinny one być opatrzone nagłówkiem z pełnymi danymi bibliograficznymi omawianej publikacji. Ponadto do druku przyjmowane są inne teksty (Editorial) takie jak: biografie, wspomnienia pośmiertne, recenzje książek (na zlecenie redakcji), sprawozdania z kongresów, konferencji, sympozjów naukowych oraz kursów.

W Radzie Naukowej JoS są:

Rita Cauwels (Flanders – Belgium)

Renata Chałas (Lublin – Poland)

Till Dammaschke (Münster – Germany)

Ewa Dolińska (Warsaw – Poland)

Tomasz Gredes (Wroclaw – Poland)

Tomasz Guzik (Glasgow – United Kingdom)

Rodrigo A. Giacaman (Talca – Chile)

Gonzalo Hernandez (Madrid – Spain)

Tomasz Kaczmarzyk (Krakow – Poland)

Norbert Kraemer (Gießen – Germany)

Tomasz Kulczyk (Poznan – Poland)

Aida Kusiak (Gdansk – Poland)

Natalia Lewkowicz (Lodz – Poland)

Rosa Maria Lopez-Pintor Muñoz (Madrid – Spain)

Izabela Maciejewska (Gdansk – Poland)

Georg Meyer (Greifswald – Germany)

Maria Mielnik-Błaszczak (Lublin – Poland)

Isabel Moreno Hay (Lexington – USA)

Wolf-Dieter Müller (Berlin – Germany)

Aleksandra Nitecka-Buchta (Katowice – Poland)

Kaan Orhan (Leuven – Belgium)

Benjamin Peretz (Tel Aviv – Israel)

Vygandas Rutkunas (Vilnius – Lithuania)

Kobkan Thongprasom (Bangkok – Thailand)

Małgorzata Tomasik (Szczecin – Poland)

Jesus Torres (Madrid – Spain)

Katarzyna Walczak (Dresden – Germany)

Efraim Winocur (Tel Aviv – Israel)

Krzysztof Woźniak (Szczecin – Poland)