Lato, nurkowanie, dentysta – co mają wspólnego? – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Wiedza

Lato, nurkowanie, dentysta – co mają wspólnego?

Lato, nurkowanie, dentysta – co mają wspólnego?

– Długoczasowe użytkowanie aparatów oddechowych podczas nurkowania może negatywnie wpływać na układ stomatognatyczny powodując dolegliwości ze strony mięśni i stawu skroniowo żuchwowego – przypominają autorzy artykułu opublikowanego na łamach ostatniego wydania „Czasopisma Stomatologicznego” (tom 71, 01/2018), które od niedawna jest dostępne dla wszystkich (open access).

Celem pracy była ocena wpływu użytkowania ustników aparatów tlenowych stosowanych podczas nurkowania na układ stomatognatyczny.

– Zwiększony stres związany z uprawianiem tej ekstremalnej dyscypliny sportowej, a także czynniki środowiskowe, uwarunkowane wysokim ciśnieniem i niską temperaturą stanowią dodatkowe elementy ryzyka – zauważają autorzy: Dominika Gawlak (WUM), Joanna Łuniewska (WUM), Anahit Lewandowska (WUM), Magdalena Łuniewska (UW), Marcin Adamiec (WUM), Katarzyna Mańka-Malara (WUM).

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród 419 płetwonurków różnych narodowości, w wieku 16 – 76 lat, uprawiających tę dyscyplinę sportową profesjonalnie (103 osoby) i amatorsko (316 osób). Grupę kontrolną stanowiło 171 osób, które nigdy nie nurkowały. Dane analizowano w zależności od płci, wieku i doświadczenia w nurkowaniu.

Czytaj także: „Protetyka” oraz „Czasopismo stomatologiczne” z open access!

Co wiadomo po badaniu? Autorzy zauważają, że występowanie objawów akustycznych w obrębie stawu skroniowo- żuchwowego u osób uprawiających nurkowanie jest istotnie związane z wiekiem ankietowanych. Dolegliwości bólowe w tej okolicy częściej zgłaszały kobiety, natomiast ze strony mięśni żucia, osoby nurkujące rekreacyjnie. Uczucie zmęczenia mięśni wzrasta wraz z wiekiem, częściej występuje u płetwonurków w porównaniu z osobami stanowiącymi grupę kontrolną i w większości pojawia się u nurkujących kobiet. Ankietowani uprawiający nurkowanie zawodowo częściej zgłaszali nasiloną aktywność okluzyjną. Analiza nie wykazała zależności pomiędzy zwieraniem łuków zębowych w sytuacjach stresowych a płcią, wiekiem oraz doświadczeniem w nurkowaniu..

– Lekarze dentyści sprawujący opiekę nad pacjentami uprawiającymi nurkowanie powinni być zobowiązani do propagowania działań profilaktycznych względem czynnościowych zaburzeń układu stomatognatycznego, poprzez uświadamianie istnienia mniej obciążających, indywidualnych ustników aparatów tlenowych oraz stosowanie szyn relaksacyjnych – zalecają autorzy.

Przeczytaj cały artykuł TUTAJ.