„JoS”: co na łamach bieżącego wydania?

Wiedza

„JoS”: co na łamach bieżącego wydania?

„JoS”: co na łamach bieżącego wydania?

Zachęcamy do lektury prac i tekstów opublikowanych w aktualnym wydaniu czasopisma „Journal of Stomatology/Czasopismo stomatologiczne)”.

„Journal of Stomatology” jest czasopismem naukowym wydawanym przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Redaktorem naczelnym pisma jest prof. Ingrid Różyło-Kalinowska. Od niedawna, prace przyjmowane i publikowane są wyłącznie w języku angielskim. „JoS” dostępne jest w formule open access.

Na łamach aktualnego wydania „JoS” czytelnicy znalazły się prace:

Polish Dental Association And National Programme To Protect Antibiotics Working Group recommendations for administration of antibiotics in dentistry

Autorzy: Tomasz Kaczmarzyk, Karolina Babiuch, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, Marzena Dominiak, Tomasz Konopka, Mariusz Lipski, Dorota Olczak-Kowalczyk, Adam Szeląg, Mariusz Szuta, Waleria Hryniewicz.

HUVECs-conditioned medium has a better potential to stimulate differentiation of dental pulp stromal cells toward an osteoblastic lineage

Autorzy: Lisa R. Amir, Nurulia Januarti, Raden R. Septiana

Frequency of accessory mental foramen and mandibular canal variations in dental implant patients: a retrospective CBCT study

Autorzy: Hilal Peker Öztürk, Ismail Hakan Avsever, Kaan Gündüz, Mesut Akyol, Kaan Orhan

Efficacy of coronally advanced flap technique with collagen matrix mucoderm in covering multiple recessions – preliminary results

Autorzy: Rafał Wiench, Anita Ilków, Łukasz Gilowski, Justyna Kulczycka, Patrycja Stelmańska-Bekus, Dariusz Skaba, Tadeusz Faustyn Krzemiński

Tooth loss and edentulism among older adults living in urban areas in West Pomerania, NW Poland

Autorzy: Łukasz Wilczyński, Elżbieta Dembowska

Treatment of post-orthodontic white spot lesions by resin infiltration: a case series

Autorzy: Marta Mazur, Gianna Maria Nardi, Denise Corridore, Artnora Ndokaj, Ewa Rodakowska, Livia Ottolenghi, Fabrizio Guerra

Clinical aspects of comparative spectrophotometric analysis in the selection of the colour of acrylic teeth in removable dentures

Autorzy: Piotr Napadłek, Zdzisław A. Bogucki, Tomasz Dąbrowa

Contemporary results of human microbiome studies with particular emphasis placed on the oral microbiome and its role in etiopathogenesis of periodontitis

Autorzy: Maria Wiernicka-Menkiszak, Elżbieta Dembowska, Beata Kozłowska

The psychological background of masticatory system parafunctions

Autor: Tamara Pawlaczyk-Kamieńska

In memory of professor Stanisław B. Bartkowski (1933-2002)

Autor: Jadwiga Stypułkowska

Czytaj także: 

„Protetyka Stomatologiczna” o zaletach technologii cyfrowych