VII Konferencja „Między funkcją a estetyką” za nami – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

VII Konferencja „Między funkcją a estetyką” za nami

W dniu 13 maja, już po raz siódmy, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów „Między funkcją a estetyką”. Wydarzenie to, podobnie jak w minionych latach, zostało przeprowadzone w formule wirtualnej. 

Konferencja „Między funkcją a estetyką” to wydarzenie transgraniczne – organizowane wspólnie przez środowisko lekarzy stomatologów z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (pod kierownictwem dr. hab. n. med. Janusza Borowicza, prof. UML) oraz ich kolegów z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego. 

Biorąc pod uwagę szeroką perspektywę stomatologii, zgodną z założeniami tych, którzy opracowywali koncepcję tego wydarzenia, także tym razem uczestnicy – dentyści oraz studenci stomatologii z całej Polski i z Ukrainy – mieli okazję posłuchać wielu interesujących wykładów.

Podjęta w nich została tematyka medycznych, społecznych i ekonomicznych problemów zarządzania w czasie wojny na pograniczu polsko-ukraińskim (prof. Andrzej Zimenkowski), zaburzeń mineralizacji zębów w wieku rozwojowym (prof. Maria Mielnik-Błaszczak), znaczenia pantomogramu w diagnostyce stawów skroniowo-żuchwowych (prof. Ingrid Różyło-Kalinowska).

W dalszej kolejności uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień na temat roli fotografii w edukacji stomatologicznej (dr n. med. Leszek Szalewicz), aktualnych zaleceń w zakresie stosowania amalgamatu w stomatologii (dr hab. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. UML) oraz odtwarzania funkcji i estetyki w zabiegach rekonstrukcyjnych twarzoczaszki (prof. Tomasz Tomaszewski). 

Warto odnotować także udział w konferencji gościa z Indii. Prof. Om Prakash Kharbanda, kierownik Katedry Ortodoncji i Deformacji Zębowo-Twarzowych w All India Institute of Medical Sciences w New Delhi w wykładzie pt. „Orthodontist’s perceptive of occlusion” podzielił się swoim doświadczeniem i osiągnięciami w uzyskaniu fizjologicznego zgryzu w wyniku leczenia ortodontycznego.

Konferencja „Między funkcją a estetyką” odbyła się pod patronatem rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Załuski oraz prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, prof. dr hab. n. med. Marzeny Dominiak (uczestniczących w tym wydarzeniu).

Zgodnie z planami organizatorów przyszłoroczna edycja Konferencji „Między funkcją a estetyką” ma odbyć się już w tradycyjnej, stacjonarnej formule w urokliwym Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.