Wydłużanie koron klinicznych z wykorzystaniem laseroterapii – leczenie przedprotetyczne – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

PTS Case Study Club

Wydłużanie koron klinicznych z wykorzystaniem laseroterapii – leczenie przedprotetyczne

Wydłużanie koron klinicznych z wykorzystaniem laseroterapii – leczenie przedprotetyczne

Streszczenie

Artykuł wideo przedstawia zabieg wydłużenia koron klinicznych jako przedprotetyczne przygotowanie pacjenta do wykonania mostów porcelanowych na podbudowie metalowej i protezy częściowej acetalowej. W zabiegu wykorzystano do plastyki kości i tkanek miękkich laser erbowo-jagowy (2940 nm) oraz laser diodowy do stabilizacji skrzepu (980 nm) i fotobiomodulacji pola zabiegowego (635 nm). Zastosowanie laseroterapii ułatwia wykonanie zabiegu chirurgicznego poprawiając widoczność pola zabiegowego poprzez zmniejszenie krwawienia oraz wpływa na poprawę gojenia operowanych tkanek (1,2).

Etapy leczenia

0:12 Zaznaczenia linii cięcia przy użyciu lasera Er:YAG (LiteTouch, LightInstruments, Izrael). Energia: 300 mJ, częstotliwość: 25 Hz, średnica końcówki: 600 µm.

1:00 Preparacja tkanek miękkich 2 mm powyżej brzegu dziąsłowego pod kątem 70–90° do wyrostka zębodołowego szczęki.

2:20 Plastyka tkanek miękkich – laser Er:YAG (150 mJ, 40 Hz )

3:20 Osteoplastyka – laser Er:YAG (200 mJ, 30 Hz).

3:40 Praca lasera końcówką szafirową położoną równolegle do długiej osi zęba.

4:32 Kontrola kształtu blaszki kostnej przedsionkowej i głębokości kieszonki dziąsłowej.

4:50 Stabilizacja skrzepu za pomocą lasera diodowego (SmartM, Lasotronix, Polska) o długości 980 nm. Moc: 1,5 W, tryb pracy: ciągły, średnica włókna: 200 µm.

6:58 Fotobiomodulacja pola operacyjnego za pomocą lasera diodowego (SmartM, Lasotronix, Polska) o długości 635 nm. Moc: 200 mW, dawka: 4 J.

Piśmiennictwo

  1. Matys J, Dominiak M. Assessment of Pain When Uncovering Implants with Er: YAG Laser or Scalpel for Second Stage Surgery. Advances in clinical and experimental medicine: official organ Wroclaw Medical University. 2016;25(6):1179–84.
  2. Matys J, Flieger R, Dominiak M. Assessment of temperature rise and time of alveolar ridge splitting by means of Er: YAG laser, piezosurgery, and surgical saw: an ex vivo study. BioMed Research International. 2016.

dr n. med. Jacek Matys

Obronił doktorat na Wydziale Chirurgii Stomatologicznej, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej – „Ocena dynamiki zmian temperatury zachodzących w implantach tytanowych i kości podczas zabiegów z użyciem lasera erbowo-yagowego (2940 nm) i diodowego (980 nm)”. Student MASTER in Oral Laser Application, na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie (styczeń 2017). W 2015 roku uzyskał II-gi stopień umiejętności implantologicznej International Congress of Oral...