Wydłużanie koron klinicznych z wykorzystaniem laseroterapii – leczenie przedprotetyczne – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

PTS Case Study Club

Wydłużanie koron klinicznych z wykorzystaniem laseroterapii – leczenie przedprotetyczne

Wydłużanie koron klinicznych z wykorzystaniem laseroterapii – leczenie przedprotetyczne


Streszczenie

Artykuł wideo przedstawia zabieg wydłużenia koron klinicznych jako przedprotetyczne przygotowanie pacjenta do wykonania mostów porcelanowych na podbudowie metalowej i protezy częściowej acetalowej. W zabiegu wykorzystano do plastyki kości i tkanek miękkich laser erbowo-jagowy (2940 nm) oraz laser diodowy do stabilizacji skrzepu (980 nm) i fotobiomodulacji pola zabiegowego (635 nm). Zastosowanie laseroterapii ułatwia wykonanie zabiegu chirurgicznego poprawiając widoczność pola zabiegowego poprzez zmniejszenie krwawienia oraz wpływa na poprawę gojenia operowanych tkanek (1,2).

Etapy leczenia

0:12 Zaznaczenia linii cięcia przy użyciu lasera Er:YAG (LiteTouch, LightInstruments, Izrael). Energia: 300 mJ, częstotliwość: 25 Hz, średnica końcówki: 600 µm.

1:00 Preparacja tkanek miękkich 2 mm powyżej brzegu dziąsłowego pod kątem 70–90° do wyrostka zębodołowego szczęki.

2:20 Plastyka tkanek miękkich – laser Er:YAG (150 mJ, 40 Hz )

3:20 Osteoplastyka – laser Er:YAG (200 mJ, 30 Hz).

3:40 Praca lasera końcówką szafirową położoną równolegle do długiej osi zęba.

4:32 Kontrola kształtu blaszki kostnej przedsionkowej i głębokości kieszonki dziąsłowej.

4:50 Stabilizacja skrzepu za pomocą lasera diodowego (SmartM, Lasotronix, Polska) o długości 980 nm. Moc: 1,5 W, tryb pracy: ciągły, średnica włókna: 200 µm.

6:58 Fotobiomodulacja pola operacyjnego za pomocą lasera diodowego (SmartM, Lasotronix, Polska) o długości 635 nm. Moc: 200 mW, dawka: 4 J.

Piśmiennictwo

  1. Matys J, Dominiak M. Assessment of Pain When Uncovering Implants with Er: YAG Laser or Scalpel for Second Stage Surgery. Advances in clinical and experimental medicine: official organ Wroclaw Medical University. 2016;25(6):1179–84.
  2. Matys J, Flieger R, Dominiak M. Assessment of temperature rise and time of alveolar ridge splitting by means of Er: YAG laser, piezosurgery, and surgical saw: an ex vivo study. BioMed Research International. 2016.
dr n. med. Jacek Matys

dr n. med. Jacek Matys

Obronił doktorat na Wydziale Chirurgii Stomatologicznej, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej – „Ocena dynamiki zmian temperatury zachodzących w implantach tytanowych i kości podczas zabiegów z użyciem lasera erbowo-yagowego (2940 nm) i diodowego (980 nm)”. Student MASTER in Oral Laser Application, na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie (styczeń 2017). W 2015 roku uzyskał II-gi stopień umiejętności implantologicznej International Congress of Oral...

Komentarze