Absolwenci WUM z dyplomami i nagrodami PTS

Aktualności

Absolwenci WUM z dyplomami i nagrodami PTS

Absolwenci WUM z dyplomami i nagrodami PTS

27 listopada 2018 r. w Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka odbyła się promocja lekarzy dentystów, doktorów nauk medycznych i doktorów habilitowanych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W wydarzeniu wzięła udział prof. Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Podczas uroczystości dyplomy ukończenia studiów odebrało 90 absolwentów, 4 osobom wręczono dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, zaś dyplomy doktora nauk medycznych otrzymało 8 osób. Troje absolwentów – Milena Sawicka (najwyższa średnia), Daniel Surowiecki (najbardziej czynny-publikujacy) i Dominika Antoniszczak (aktywność na rzecz wydziału) otrzymało specjalne nagrody Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Wszyscy absolwenci kierunku stomatologicznego odebrali z rąk prof. Marzeny Dominiak zaproszenie do towarzystwa w postaci Karty Członka PTS.

Czytaj także: 

Karta Członka PTS dla absolwentów

PTS nagrodzi najlepszych absolwentów

– Głęboko wierzę w to, że będziecie w przyszłości kształtować oblicze polskiej stomatologii – powiedziała podczas uroczystości prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Zaapelowała także o wewnętrzną wiarę w siebie, determinację w poszukiwaniu dróg dalszego rozwoju i dokonywali słusznych wyborów życiowych.

Abolutorium WUMWładze rektorskie WUM reprezentowali także Rektor prof. Mirosław Wielgoś oraz Prodziekan ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Jadwiga Turło, zaś władze dziekańskie: Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski, Dziekan II WL prof. Marek Kuch, Dziekan WF prof. Piotr Wroczyński, Prodziekan WNoZ prof. Katarzyna Koziak. Przybyli również członkowie władz dziekańskich WLD: prof. Dorota Olczak-Kowalczyk – Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, prof. Michał Ciurzyński – Prodziekan ds. Nauki, prof. Kazimierz Szopiński – Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą oraz prof. Sylwia Słotwińska – Kierownik Studium Doktoranckiego WLD. Władze administracyjne reprezentowała Kwestor mgr Jolanta Ilków.

Wśród gości wydarzenia, oprócz prof. Marzeny Dominiak, byli także: dr Krzysztof Madej – Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Bożena Hoffman – członek Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej, Katarzyna Walczak  – Dyrektor ds. marketingu TU Inter Polska SA i Karolina Kluza – przedstawiciel firmy Colgate-Palmolive (Poland).

Źródło/Foto: Biuro prasowe WUM

Więcej zdjęć na profilu FB WUM