„Czasopismo Stomatologiczne” z nowym redaktorem naczelnym

Aktualności

„Czasopismo Stomatologiczne” z nowym redaktorem naczelnym

„Czasopismo Stomatologiczne” z nowym redaktorem naczelnym

Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska będzie pełnić funkcję redaktora naczelnego „Czasopisma Stomatologicznego” (Journal of Stomatology).

Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska zastąpiła na tym stanowisku prof. Bartłomieja W. Lostera. Warto przypomnieć, że od kilku miesięcy czasopismo dostępne jest online bez opłat, nie tylko dla członków PTS.

Czasopismo Stomatologiczne (Journal of Stomatology) jest naukowym dwumiesięcznikiem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Są w nim publikowane recenzowane, polskie i zagraniczne prace ze wszystkich specjalności stomatologicznych oraz medycznych, a także z pokrewnych dziedzin nauki. Redakcja przygotowując artykuł do druku stosuje ujednolicone zasady obowiązujące dla czasopism biomedycznych, opracowane przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych http://www.icmje.org/ .  Redakcja Journal of Stomatology stosuje się do wytycznych COPE (Commitee on Publication Ethics) w odniesieniu do etyki publikacyjnej i nierzetelności naukowej co zawarto w osobnym stanowisku Redakcji dostępnym na stronie www.jstoma.com. W badaniach klinicznych Journal of Stomatology zaleca stosowanie wytycznych CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials). Do druku mogą być zaakceptowane następujące formy publikacji: oryginalne prace badawcze i kliniczne (Original article), artykuły przeglądowe (Review article), opisy przypadków i technik zabiegowych (Case report),  doniesienia wstępne (Short communications), listy do redakcji (Letter/Corespondence). W przypadku listów dotyczących opublikowanych prac powinny one być opatrzone nagłówkiem z pełnymi danymi bibliograficznymi omawianej publikacji. Ponadto do druku przyjmowane są inne teksty (Editorial) takie jak: biografie, wspomnienia pośmiertne, recenzje książek (na zlecenie redakcji), sprawozdania z kongresów, konferencji, sympozjów naukowych oraz kursów.

Czasopismo Stomatologiczne (Journal of Stomatology) przyjmuje prace tylko w wersji elektronicznej z wykorzystaniem INDEX COPERNICUS Publishers Panel – PROFFESSIONAL, który gwarantuje pełną logistykę składanych publikacji, łącznie z procedurą recenzowania pracy. System zapewnia podwójną anonimowość: autora(ów) względem recenzentów oraz recenzentów względem autora(ów), a także recenzentów względem siebie. Każda publikacja jest recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów.   Dwie negatywne recenzje dyskwalifikują pracę z druku.

CZASOPISMO STOMATOLOGICZNE CZYTAJ