Medal i dyplomy PTS podczas inauguracji centrum stomatologii WUM

Aktualności

Medal i dyplomy PTS podczas inauguracji centrum stomatologii WUM

9 października odbyło się uroczyste otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydarzenie było okazją do uhonorowania współtworców sukcesu medalem i dyplomami Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

– Oficjalnie zaczynamy nową erę w stomatologii w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uniwersyteckie Centrum Stomatologii działa, budynek tętni życiem, od początku października kształcimy tu studentów, leczymy pacjentów. I WUM nadal mocno, jak przez ponad dwa stulecia, będzie rozwijać stomatologię, bo w tym wspaniałym gmachu Wydział Lekarsko-Stomatologiczny ma znakomite warunki funkcjonowania – podkreślił podczas uroczystości JMR prof. Mirosław Wielgoś.

Rektor pokreślił, że nowy budynek jest efektem wieloletnich starań śp. prof. Janusza Piekarczyka. Podziękowania za zaangażowanie przy tym przedsięwzięciu skierował do prof. Marka Krawczyka – byłego rektora naszej Uczelni, prof. Renaty Górskiej, prof. Doroty Olczak-Kowlczyk, doc. Agnieszki Mielczarek, prof. Wojciecha Braksatora – Prorektora ds. Klinicznych i Inwestycji oraz Stanisława Pituchy – Zastępcy Kanclerza WUM.

– To wielki dzień dla Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Dzisiaj spełnia się bowiem marzenie naszej społeczności o własnym, nowoczesnym, pięknym i funkcjonalnym gmachu, w którym w naprawdę godnych warunkach będziemy kształcić studentów, stażystów, rezydentów, rozwijać stomatologię i kompleksowo leczyć pacjentów – zaznaczyła prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.

Podczas części oficjalnej Piotr Flejszar – Dyrektor Biura Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego wręczył Rektorowi Medal PTS oraz dyplomy uznania dla dziekan WLS prof. Elżbiety Mierzwińskiej – Nastalskiej oraz prof. Renaty Górskiej – byłej Prorektor, Konsultanta Krajowego w dziedzinie periodontologii i Kierownika Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

W liście do Rektora WUM prof. Marzena Dominiak napisała:  Z prawdziwą przyjemnością odebrałam wiadomość o uroczystym otwarciu Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Gorąco dziękuję za zaproszenie na tę uroczystość i pragnę na ręce Pana Rektora w imieniu własnym i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego złożyć wszystkim pracownikom wyrazy uznania i życzenia dalszych sukcesów.

Jestem przekonana, ze ta nowoczesna inwestycja była niezbędnie potrzebna w dobie rozwijającej się stomatologii, a jej realizacja spowodowała, że stała się ona Państwa dumą i wizytówką. Dzięki niej kolejne pokolenia studentów będą mogły zgłębiać wiedze związaną  ze stomatologią na najwyższym poziomie. 

Państwa zaangażowanie, a w szczególności byłego Prorektora ds. Kadr WUM prof. Dr hab. Renaty Górskiej i Dziekana wydziału Lekarsko-StomatologicznegoWUM prof. Dr hab. Elżbiety Mierzwińskiej-Nastalskiej orazwkład w rozwój współczesnej stomatologii, jako Uniwersytetu i utrzymanego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego w dobie zmieniającej się rzeczywistości uniwersyteckiej, są tak duże,że chciałabym uhonorować je składając na ręce Pana Rektora medal Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego “Zasłużony dla Stomatologii Polskiej” oraz listy gratulacyjne w/w.

Jestem przekona, że z równie dużą skutecznością, jak do tej pory, będziecie Państwo stawiać czoła przyszłym wyzwaniom. Życzę kolejnych osiągnięćoraz wytrwałości w realizacji nowych ambitnych projektów, w tym także z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i satysfakcji z ich spełnienia.

Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to największe w Polsce i najnowocześniejsze w polskich uczelniach medycznych centrum stomatologiczne.

Źrodło: dzięki uprzejmości WUM, własne