Prof. Tomasz Gedrange kandydatem w wyborach do PAN

Aktualności

Prof. Tomasz Gedrange kandydatem w wyborach do PAN

Prof. Tomasz Gedrange kandydatem w wyborach do PAN

Prof. Tomasz Gedrange, uznany ortodonta i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego wystartuje w wyborach do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk.

20 listopada mija termin rejestracji kandydatów do 78 komitetów naukowych PAN na kadencję 2020-2023. Zgodnie z załozeniami, komitety pełnią ważną funkcję doradczą. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej. Pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty prawne dotyczące nauki i kształcenia. Wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin naukowych i popularyzują wyniki badań. Kandydadzi zgłaszają się samodzielnie.

Jednym z kandydatów do PAN jest prof. Tomasz Gedrange, skarbnik i członek Zarządu Głównego PTS.  Prof. Gedrange jest autorytetem w dziedzinie ortodoncji, implantologii i regeneracji tkanek. Jest absolwentem Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie w Niemczech. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika i dyrektora Katedry Ortodoncji, Stomatologii Dziecięcej i Prewencyjnej Centrum Stomatologii i Zdrowia Jamy Ustnej na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Od lat współpracuje z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. W 2013 uzyskał tytuł naukowy Profesora nadany przez Prezydenta RP. Jest autorem ponad 220 publikacji w międzynarodowych periodykach naukowych (PubMed), redaktor 12 książek naukowych oraz 10 patentów. W 2019 roku prof. Gedrange reprezentował Polskę jako wykładowca na Światowym Kongresie Stomatologicznym FDI w San Francisco.

Internetowe głosowanie zaplanowano od 16 do 20 grudnia 2019 roku. W głosowaniu mogą brać udział samodzielni pracownicy naukowi z całego kraju – nie tylko naukowcy związani z PAN, ale też przedstawiciele uczelni czy instytutów badawczych. Warunkiem jest posiadanie tytułu naukowego (dr hab., prof. dr hab., dr hab. inż., prof. dr hab. inż).

– Przedsięwzięcie to jest bardzo poważne, ponieważ obejmuje grono ponad 30 tysięcy naukowców uprawnionych do głosowania i bycia wybranym do jednego z 78 komitetów PAN. Zbudowany przez Zespół Teleinformatyki PAN system wyborczy, umożliwi przeprowadzenie wyborów drogą elektroniczną, co oszczędzi wiele czasu i pracy ludzkiej, a także kosztów druku kart do głosowania i korespondencji drogą pocztową. System do głosowania zapewnia tajność wyborów, szybkie zliczenie głosów, a także należytą ochronę danych osobowych. Z systemu można skorzystać dosłownie w każdym miejscu na kuli ziemskiej do którego dociera Internet. Zanim jednak przystąpimy do wyborów musimy wszyscy, którym zależy na jak najlepszej działalności komitetów jako organów integrujących społeczność akademicką całego kraju, zbudować bazę danych do celów wyborczych. Musimy się zarejestrować w systemie i w wyznaczonym czasie oddać głos. Stąd mój gorący apel do władz uczelni wyższych, instytutów PAN, instytutów badawczych, komitetów naukowych PAN oraz Wydziałów i Oddziałów PAN o jak najszersze rozpowszechnienie tej informacji po to, aby dotarła do jak największej liczby uprawnionych do głosowania – informuje Romuald Zabielski, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

Wszelkie informacje dotyczące wyborów członków komitetów naukowych PAN w roku 2019, znajdą Państwo na stronie https://wyborykomitety.pan.pl/.

Z pewnością będziemy wspierać kandydaturę (a także zachęcać do głosowania) prof. Gedrange na www.pts.net.pl oraz w social mediach PTS.

Czytaj także: 

Członkostwo powodem do dumy

Prof. Gedrange: maszyny, ale i żywe słowo przyszłością ortodoncji

Polska czwórka na FDI San Francisco 2019